X

Referenties

 1. Tenzij anders vermeld, zijn de gegevens in dit deel afkomstig van het Landbouwrapport 2012.
  Platteau J., Van Gijseghem D., Van Bogaert T. & Maertens E. (reds.), 2012. Landbouwrapport 2012, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.
 2. Vettenburg N., Tylleman A., Van den Bogaert T. en Van Gansbeke S., 2011. Aandoeningen bij varkens. Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling, p1.
 3. Vettenburg N., Tylleman A., Van den Bogaert T. en Van Gansbeke S., 2011, p2.
 4. In Wallonië zijn er 16 keer minder varkens en 7 keer minder varkensbedrijven dan in Vlaanderen (Landbouwtelling, 2011).
 5. De Backer, P. 2010. Zakboek varkens: feiten, data, cijfers. SCS Boehringer Ingelheim Comm.V. Brussel, p86. Dit cijfer is in karkasgewicht. 60% van het karkasgewicht bestaat uit mager vlees (p.84).
 6. Vettenburg N., Tylleman A., Van den Bogaert T. en Van Gansbeke S., 2011, p1.
 7. FAOSTAT, 2010.
 8. FAOSTAT, 2010.
 9. Cijfer in karkasgewicht, voor een gemiddelde Belg. FAOSTAT, 2009. http://faostat.fao.org/ Een vleesvarken heeft een karkasgewicht van bijna 100 kg.
 10. Volgens de landbouwstatistieken van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie consumeert een Belg meer dan 34 kg varkensvlees per jaar, wat neerkomt op ongeveer 40 varkens tijdens een mensenleven.
 11. Landbouwrapport 2012, Departement Landbouw en Visserij
 12. Bruers, S. & Vandenberghe, K., 2012. De ecologische voetafdruk van consumptie van dierlijke producten in België. Ecolife vzw.
 13. GFN, 2010. National Footprint Accounts Belgium, Edition 2010, data year 2007. Global Footprint Network, Oakland, USA
 14. Mekonnen, M.M. & Hoekstra, A.Y., 2010. The green, blue and grey water footprint of farm animals and animal products, Value of Water Research Report Series No.48, UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands.
 15. Landbouwrapport 2012, Departement Landbouw en Visserij.
 16. Blonk H., Kool A. & Luske B., 2008. Milieueffecten van Nederlandse consumptie van eiwitrijke producten. Gevolgen van vervanging van dierlijke eiwitten anno 2008, Blonk Milieu Advies BV, Gouda.
 17. Gegevens op basis van het model in Leach A.M., Galloway J.N., Bleeker A., Erisman J.W., Kohn R., Kitzes J., 2012. A nitrogen footprint model to help consumers understand their role in nitrogen losses to the environment.. Environmental Development.
 18. FAO, 2006. Livestock’s long shadow. Environmental issues and options, Steinfeld H., Gerber P., Wassenaar T., Castel V., Rosales M., de Haan C., Food and Agricultural Organisation of the United Nations, Rome.Bruers, S. & Vandenberghe, K., 2012. De ecologische voetafdruk van consumptie van dierlijke producten in België. Ecolife vzw.
 19. Het verhaal van de varkens in de intensieve vee-industrie komt uitvoerig aan bod in Kroonenberg Y. 2009, Enkel de knor wordt niet gebruikt, Uitgeverij Contact, en in Bruers S. 2011, Het Dierendebacle, Free Musketeers.
 20. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-135_en.htm 

  http://www.fwi.co.uk/articles/06/08/2013/140371/only-13-countries-compliant-with-sow-stall-ban.htm

 21. Boeckx, D., 2001. De Belgische veehouderij: dierenwelzijn en maatschappelijke actoren. In Mensen en andere dieren, Cazaux, G. (red.), Garant.
 22. Stalder, K., 2001. Getting a handle on sow herd dropout rates. National Hog Farmer.
 23. Driessen, B. & Van Thielen, J. 2012. Varkensbedrijf. April 2012, p. 27 – 29.
 24. Driessen, B. & Van Thielen, J. 2012. Varkensbedrijf. April 2012, p. 27 – 29.
 25. Fraser, A. & Broom, D., 1997. Farm Animal Behavior and Welfare. CAB International.
 26. Ook ontstaat agressief gedrag omdat ze een sociale structuur hebben met een bepaalde hiërarchie. Door de biggen telkens in een volledig andere groep terecht komen bij het vetmesten, vervoer naar slachthuis,…treedt agressie op.
 27. De Backer, P. 2010. Zakboek varkens: feiten, data, cijfers. SCS Boehringer Ingelheim Comm.V. Brussel, p82.
 28. The State of the Worlds Animal Genetic Resources for Food and Agriculture, B. Rischowsky e.a., FAO, 2007. Dieren Eten, Jonathan Safran Foer, Ambo Manteau, 2009.
 29. De Backer, P. 2010. Zakboek varkens: feiten, data, cijfers. SCS Boehringer Ingelheim Comm.V. Brussel, p82.
 30. Don’t ignore feet and leg soundness in pigs. Cindy Wood, Virginia Cooperative Extension, 2001.
 31. Vettenburg N., Tylleman A., Van den Bogaert T. en Van Gansbeke S., 2011. Aandoeningen bij varkens. Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling, p52.
 32. Vettenburg N., Tylleman A., Van den Bogaert T. en Van Gansbeke S., 2011, p55.
 33. Driessen, B. en Van Thielen, J. 2012. Varkensbedrijf. April 2012, p. 27 – 29.
 34. Vettenburg N., Tylleman A., Van den Bogaert T. en Van Gansbeke S., 2011, p35.
 35. Vettenburg N., Tylleman A., Van den Bogaert T. en Van Gansbeke S., 2011, p25.
 36. Vettenburg N., Tylleman A., Van den Bogaert T. en Van Gansbeke S., 2011, p23.
 37. Vettenburg N., Tylleman A., Van den Bogaert T. en Van Gansbeke S., 2011, p23.
 38. Landbouwleven, 01/02/2013 http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=3072
 39. Adak G. K., Meakins S. M., Yip H., Lopman B. A. & O’Brien S. J., 2005. Disease Risks from Foods, England and Wales, 1996–2000. Emerging Infectious Diseases, 11.
 40. Position of the American Dietetic Association: vegetarian diets, Journal of the American Dietetic Association, 2009.
 41. Volgens vele wetenschappers, onder wie Bernard Rollins van de Colorado State University.
 42. Hatkoff, A., 2009. The Inner World of Farm Animals. Their Amazing Social, Emotional and Intellectual Capacities. Steward Tabori & Chang.Marchant-Forde, J.N. (ed.), 2009. The Welfare of Pigs. Springer.
 43. Von Kreisler, K., 2002. Beauty in the Beasts: True Stories of Animals Who Choose to Do Good. Tarcher.
 44. Masson, J.M., 2004. The Pig Who Sang to the Moon. The Emotional World of Farm Animals. Ballantine Books.
 45. Hatkoff, A., 2009.
 46. Dr. Catherine Douglas, Newcastle University’s School of Agriculture, Food and Rural Development, 2010.
 47. Blonk H., Alvarado C. en De Schryver A., 2007. Milieuanalyse Vleesproducten. PRé Consultants en Blonk Milieu Advies.