X

Aangetroffen wantoestanden

Tijdens hun bezoeken aan de varkensbedrijven trof het onderzoeksteam volgende wantoestanden aan: kreupele varkens en biggen, varkens met zweren op hun poot, stervende biggen die onder de voet gelopen werden, hele vuile stallen, prolapsen van anus en vagina, een emmer met lijken in verregaande staat van ontbinding, aangevreten staarten, navelbreuken, tepelfissuren, varkens met ontstoken ogen, een stervend big in een drinkbak, dode biggen, varkens met bijt- en krabwonden door de hoge bezettingsgraad van stallen, abcessen op rug, ontstoken en bloedende oren, uit verveling stangbijtende varkens … Een gebrek aan adequate diergeneeskundige zorg was overduidelijk merkbaar. Hieronder volgen enkele foto’s per locatie van wat het team aantrof.

Hier vind je de beelden per locatie van wat het team aantrof.