X

Undercover onderzoek

Een groep vrijwilligers heeft in het geheim onderzoek gedaan naar verschillende varkensbedrijven in Vlaanderen. De verkregen undercover beelden en foto’s werden door het anoniem onderzoeksteam overgemaakt aan Bite Back die dit onderzoek naar buiten bracht. Schokkende foto’s en filmbeelden tonen het immense varkensleed in de Vlaamse landbouw. Een biggetje wordt langzaam geplet door de zeug, een ander biggetje ligt te verdrinken in een waterbak. Dode biggetjes, ontstoken ogen, verlammingen, zweren en tumoren zijn eerder regel dan uitzondering. Het onderzoek gebeurde niet zo maar in een paar bedrijven, maar in 9 bedrijven, verspreid over 3 provincies. En het waren niet zo maar de eerste de beste bedrijven, maar bedrijven van varkensboeren met een voorbeeldfunctie, die de sector zouden moeten vertegenwoordigen. Woordvoerders en voormalige bestuursleden van de Vereniging voor Varkenshouders en het Algemeen Boeren Syndicaat, winnaars van de Golden Pig Award, zaakvoerders die claimen in hoge mate rekening te houden met het welzijn van hun varkens …

Bekijk het rapport
Download PDF   

Petitie voor de sluiting van de bezochte varkenshouderijen

Bite Back kreeg recent beeldmateriaal toegezonden van undercoveropnamen in negen Vlaamse varkensbedrijven. De lijst van de bezochte bedrijven is terug te vinden in het rapport 'Varkensleed in Vlaanderen', te downloaden op www.varkensleedvlaanderen.be

De beelden tonen ernstige vormen van dierenleed, verwaarlozing en gebrek aan zorg: varkens met bijtwonden, opgezwollen oren, klauwzweren, zweren en krassen op de rug, bloedende oren en snuiten, verlammingen van achterpoten, kreupelheid, gezwollen poten, navelbreuken, uitstulpingen van het darm- en vaginaal slijmvlies, diarree, huidirritaties en tepelkloven. Er zijn biggetjes die langzaam sterven (verdrinken in een waterbak en geplet worden onder een zeug). Op de vloeren en in kadaverbakken liggen talrijke dode biggetjes. De varkens zitten tegen elkaar aangeduwd in krappe ruimtes, en vertonen stereotiep en agressief gedrag (stangbijten en in elkaars oor bijten).

Dit zijn ernstige vormen van verwaarlozing van varkens, en daarmee in strijd met de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren dd 14/08/1986, gewijzigd door de wet van 06/05/2009, Art. 4.§ 1. Ieder persoon die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, moet de nodige maatregelen nemen om het dier een in overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en ethologische behoeften, zijn gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, aanpassing of domesticatie, aangepaste voeding, verzorging en huisvesting te verschaffen.
§ 2. Niemand mag de bewegingsvrijheid van het dier dat hij houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, zodanig beperken dat het aan vermijdbare pijnen, lijden of letsels is blootgesteld. Wanneer een dier gewoonlijk of voortdurend wordt vastgemaakt of opgesloten, moet het voldoende ruimte en bewegingsvrijheid krijgen, in overeenstemming met zijn fysiologische en ethologische behoeften.

De omstandigheden waarin de varkens gehouden worden, hebben een negatieve invloed op de gezondheidstoestand van de varkens. De vele aangetroffen verwondingen (zweren, zwellingen,…) en de sterfte bij de varkens tonen aan dat de nodige maatregelen qua verzorging en huisvesting niet werden genomen. De ruimte en bewegingsvrijheid van de varkens zijn niet aangepast aan de behoeften van de varkens.

Net zoals honden niet op dergelijke wijze gekweekt en opgesloten mogen worden, mogen varkens niet zo behandeld en verwaarloosd worden. Wat we niet met honden mogen doen, mogen we ook niet met varkens doen. Want varkens zijn minstens even intelligent en zachtaardig als honden. Net zoals hondenpuppy’s zijn biggetjes erg nieuwsgierig en willen ze graag spelen. Varkens zijn unieke individuen en ze kunnen hun complexe emoties goed communiceren.

Dierenrechtenorganisatie Bite Back is van mening dat het kweken, opsluiten en doden van voelende wezens een schending is van fundamentele rechten. Daarom vraagt Bite Back dat de bevoegde instanties (de Dienst Dierenwelzijn van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) de erkenningen van de betreffende negen varkenshouderijen intrekt en dat deze bedrijven een definitief verbod krijgen om een nieuwe erkenning aan te vragen. De eigenaars van de negen bedrijven mogen geen varkens meer kweken en houden.

Ondergetekende verklaart zich akkoord met bovenstaande voorstel en eist de sluiting van de negen onderzochte varkenshouderijen.

[signature]

4,252 signatures

Deel met je vrienden:

   

De bezochte locaties

Ga met de muis over de locatie heen voor meer informatie.

Ardooie, IJsselmeersstraat 22 Ardooie, Vernagelingsstraat 7 Destelbergen, Hoogstraat 16 Lochristi, Smalle Heerweg 160 Turnhout, Steenweg op zondereigen 23 Pittem, Nachtegaalstraat 2 Pittem, Vijfstraat 8 Pittem, Vijfstraat Wingene, Vannekenstraaat 23